ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารทหารไทย
ชื่อ RUJIRA S.
เลขที่ 209-2-00898-2
สาขา Central Pinklao
 
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อ RUJIRA S.
เลขที่ 758-2-45784-5 
สาขา Central Pinklao
 
ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อ RUJIRA S.
เลขที่ 264-2-23557-6
สาขา Central Pinklao